Gwaith Cartref, gwersi ac achub bywydau!

Cynhaliodd Wasanaeth Gwaed Cymru sesiwn rhoi gwaed yn Ysgol Gyfun Bryntirion ddydd Mawrth y 9fed o Fawrth.

Torchodd myfyrwyr ac aelodau o staff eu llewys, llawer ohonynt oedd yn rhoi gwaed waed am y tro cyntaf, a rhoesont 59 o roddion hanfodol!

Mae Judith Jerwood, nyrs ysgol yn Ysgol Gyfun Bryntirion yn gefnogwr brwd o Wasanaeth Gwaed Cymru, a chwaraeodd rôl bwysig o ran calonogi myfyrwyr a chodi ymwybyddiaeth am y sesiwn rhoi gwaed. Meddai Judith: “Mae rhoi gwaed yn achub bywydau. Rydym yn falch iawn o fod yn cynnal ein digwyddiad rhoi gwaed symudol cyntaf. Mae’r digwyddiad wedi cael ei gefnogi gan fyfyrwyr a staff, ac yn dangos ymrwymiad ein hysgol i iechyd a lles ein cymuned. Rydym yn teimlo’n freintiedig iawn i gael gweld brwdfrydedd ein pobl ifanc ac ymroddiad y staff.”
Ychwanegodd Cath O’Brien, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru: “Mae’n bwysig iawn ceisio gwneud i’r genhedlaeth iau sylweddoli faint sydd eu hangen arnom, a’u hysgogi i ddechrau rhoi gwaed yn rheolaidd ac i barhau i roi gwaed drwy gydol eu bywydau fel oedolyn iach!”

Os hoffech chi gael gwybod sut y gall eich ysgol, prifysgol neu goleg gymryd rhan neu yn syml, rhoi help llaw, yna cysylltwch â ni. Byddem yn hapus iawn i glywed gennych chi.