Sut y gallaf helpu?

Gallwch ein helpu mewn sawl fford yng Ngwasanaeth Gwaed Cymru. Dim ond y cam cyntaf yw dod yn Rhoddwr Gwaed rheolaidd!

A hyd yn oed os nad ydych yn gallu rhoi gwaed, gallwch helpu i achub bywydau mewn ffyrdd eraill. Gallwch ein cefnogi drwy siarad â’ch ffrindiau, teulu, cydweithwyr a chymdogion am roi gwaed a’u hannog i ddod yn rhoddwyr gwaed sy’n achub bywydau.

O arddangos poster sy’n hyrwyddo un o’n clinigau rhoi gwaed i’n helpu i annog rhoddwyr i alw heibio, mae eich cymorth yn bwysig iawn i ni!