Gwaed am fywyd

Beth yw’r Rhaglen Llysgennad Gwaed am Fywyd?

Mae’r rhaglen Llysgennad Gwaed am Fywyd yn gyfle i grwpiau o oedolion ifanc ar draws Cymru wneud gwahaniaeth drwy roi gwaed yn rheolaidd.

Mae’r rhaglen Gwaed am Fywyd yn ffordd i oedolion ifanc wneud rhywbeth arbennig iawn ac achub bywydau.

Pam bod angen i ni gynnwys oedolion ifanc?

Mae’n syml – chi yw ein dyfodol. Fel person ifanc yng Nghymru, os na allwch chi ein helpu, nawr neu yn y dyfodol, pwy all? Bob dydd, mae angen cannoedd o roddion gwaed arnom i helpu cleifion mewn ysbytai yng Nghymru. Mae angen eich cefnogaeth arnynt-i sicrhau eu bod yn cael y gwaed sydd ei angen arnynt. Pam? Gan fod gwaed yn golygu bywyd – mae mor syml ac mor bwysig â hynny.

Sut y gallwch helpu?

Cefnogwch Wasanaeth Gwaed Cymru a gwnewch ymrwymiad i achub bywydau drwy ddod yn rhoddwr gwaed. Bob tro y byddwch yn rhoi gwaed, byddwch yn gwybod eich bod wedi achub bywyd.

Os na allwch roi gwaed, mae ffyrdd eraill o helpu i achub bywydau. Gallwch ein cefnogi drwy siarad â’ch ffrindiau, eich teulu a’ch athrawon am roi gwaed, a’u hannog i wneud hynny.

Unwaith y byddwch yn dechrau ein cefnogi, gobeithio y byddwch yn parhau i wneud hynny drwy gydol eich bywyd, a fydd yn golygu y byddwch nid yn unig yn achub un bywyd, ond sawl un!