Busnes

Rydym yn cynnal sesiynau rhoi gwaed yn y rhan fwyaf o gwmnïau yng Nghymru, neu’n agos atynt.

P’un a ydych yn fusnes bach lleol neu’n sefydliad mawr, gallwch gymryd rhan.

O roi poster i fyny yn eich gweithle i annog eich cydweithwyr i fynd i glinig rhoi gwaed lleol, bydd eich help a’ch cefnogaeth yn hanfodol.

Os nad yw eich cwmni’n cymryd rhan yn barod, ond y byddai’n hoffi gwneud hynny, rhowch wybod i ni.

Fel arall, i gael rhagor o wybodaeth am gynnal clinig rhoi gwaed yn eich gweithle, cysylltwch â ni, a byddwn yn hapus i drafod hyn gyda chi.