Clybiau a grwpiau

Rydym yn awyddus bob amser i annog pobl newydd i roi gwaed, a gall pawb gymryd rhan.

Os ydych yn rhan o grŵp cymunedol lleol, yn aelod o gampfa neu dîm chwaraeon, yn mynd i wersi dysgu i oedolion neu yn syml, eisiau ein cefnogi, byddai’n wych clywed gennych.

O roi poster i fyny i annog eich ffrindiau a’ch teulu i fynd i glinig rhoi gwaed lleol, mae’r bartneriaeth rhyngoch chi â Gwasanaeth Gwaed Cymru yn gweithio er budd ein cymuned gyfan.

Cysylltwch heddiw i gymryd rhan!