Grwpiau Chweched Dosbarth

Fel person ifanc yng Nghymru, chi yw dyfodol Gwasanaeth Gwaed Cymru.

Fel rhan o’n rhaglen addysg, gallwn ddod i’ch ysgol neu goleg, a siarad gyda chi a’ch cyd-fyfyrwyr am  bwysigrwydd rhoi gwaed.

Bydd hyn yn cynnwys hanner awr o gyflwyniad, cyfle i chi holi cwestiynau neu godi unrhyw bryderon, a chewch gyfle hefyd, i drafod sut i ymuno â’n Rhaglen Llysgennad Gwaed am Fywyd.

Cysylltwch heddiw i gymryd rhan!