Grwpiau Prifysgolion

Os byddwch yn mynd i brifysgol yng Nghymru, yna dewch yn Llysgennad Coleg. Byddwn yn eich gweld yn un o’n sesiynau rhoi gwaed a gynhelir gennym mewn prifysgolion yng Nghymru sy’n benodol ar gyfer myfyrwyr.

Byddwn yn ymweld â Ffeiriau’r Glas yn y rhan fwyaf o brifysgolion ar ddechrau’r tymor, ac edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno! Os hoffech i ni ddod i roi sgwrs yn eich prifysgol, cofiwch gysylltu â ni.

Beth am annog ffrind i ddod i glinig rhoi gwaed gyda chi a rhoi gyda ffrind? Byddai’n wych eich gweld chi yno!