Rwyf yn ystyried fy hun yn lwcus dros ben bob dydd i gael ail gyfle

Cafodd Sean McCabe, oedd yn 28 oed, ei ddiagnosio gyda lymffoma nad yw’n Hodgkins ym mis Mehefin 2013. Roedd yn sioc enfawr i’r tad o dri o blant a’i ddyweddi Lisa.

Cafodd Sean McCabe, oedd yn 28 oed, ei ddiagnosio gyda lymffoma nad yw’n Hodgkins ym mis Mehefin 2013. Roedd yn sioc enfawr i’r tad o dri o blant a’i ddyweddi Lisa.

Ar ôl sawl wythnos o gemotherapi, dangosodd sgan arferol ei fod yn glir. Fodd bynnag, dychwelodd canser Sean o fewn misoedd ac roedd wedi mynd yn fwy ymosodol. Roedd ei deulu gydag ef pan dorrodd y meddyg y newyddion bod ganddo siawns 20% o oroesi.

Ystyriodd Sean gynllunio ei angladd ei hun. Anfonwyd Sean am driniaeth i’r Uned Trawsblaniadau yn Ysbyty Athrofaol Cymru. Ei unig obaith oedd dod o hyd i roddwr addas a chael trawsblaniad mêr esgyrn. Derbyniodd ddos uchel o gemotherapi; er y gallai’r cemotherapi fod yn effeithiol i ddechrau, byddai ond yn effeithiol dros dro i Sean. Roedd y cloc yn tician a dechreuwyd chwilio ar draws y byd i ddod o hyd i roddwr addas.

O fewn wythnosau, derbyniodd y teulu’r newyddion bod rhoddwr wedi cael ei ddarganfod! Yn ddiymwybod i Sean, Cofrestrfa Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru (CRhMEC), sydd ddim ond tair milltir o’i gartref yn Nhonyrefail, oedd wedi dod o hyd i’r rhoddwr!

Gan fod y rhoddwr yn dod o dramor, gweithiodd CRhMEC gyda’r gofrestrfa a chydlynont y broses o ‘fewnforio’’r celloedd. Derbyniodd Sean ei drawsblaniad ym mis Chwefror 2014.

Mae’r tîm ymroddedig yn CRhMEC wedi gweithio mewn cydweithrediad agos, ac yn llwyddiannus iawn, dros flynyddoedd lawer gyda’r tîm clinigol yn yr Uned Trawsblaniadau yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Ychwanegodd Sean “Rwy’n frwd dros godi ymwybyddiaeth, fe wnes i gymaint o ffrindiau yn yr ysbyty ac ni wnaeth pawb oroesi. Rwyf yn ystyried fy hun yn lwcus dros ben bob dydd i gael ail gyfle ”

Mae Sean a’i ddyweddi Lisa yn bwriadu priodi ar 25 Gorffennaf, ac maen nhw wedi bod yn ymgyrchu’n weithredol i Jessie J ddod i ganu yn eu priodas!

Llongyfarchiadau!