Stori Jennifer

Mae menyw o Fangor a gafodd 22 uned o waed yn ystod genedigaeth yn defnyddio Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd (Mehefin 14) i ddweud ‘diolch’ i roddwyr gwaed ar draws Cymru.

Derbyniodd Jennifer Charlton, 43 o Dal-y-bont, 22 uned o waed yn Ysbyty Gwynedd i gefnogi ei hadferiad yn dilyn gwaedlif ôl-enedigol a ddigwyddodd o ganlyniad i enedigaeth.

Meddai Jennifer: “Heb y gwaed a gefais yn ystod fy nhriniaeth, mae’n annhebygol iawn y buaswn i yma heddiw”

“Mae’n anhygoel bod pobl ar draws Cymru wedi cymryd amser o’u diwrnod i fynd i glinig rhoi gwaed a rhoi gwaed i glaf nad ydyn nhw erioed wedi cwrdd â nhw hyd yn oed.

“Mae angen i Wasanaeth Gwaed Cymru gasglu dros 100,000 o unedau o waed bob blwyddyn, ac maen nhw’n dibynnu ar haelioni rhoddwyr i helpu i achub bywydau pobl fel fi.”

Diwrnod ymwybyddiaeth rhyngwladol yw Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd, i ddiolch i roddwyr gwaed gwirfoddol am eu rhoddion gwaed sy’n achub bywydau. Mae’r diwrnod yn codi ymwybyddiaeth hefyd o’r angen am roddion gwaed rheolaidd i sicrhau ansawdd a diogelwch ac argaeledd gwaed a chynhyrchion gwaed i gleifion mewn angen.

Eleni, mae Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd yn disgyn yn ystod ymgyrch ymwybyddiaeth rhyngwladol o’r enw Teipiau Coll. Yn ystod yr ymgyrch, mae cyrff ac unigolion ar draws Cymru wedi dod at ei gilydd i ollwng y llythrennau A, B ac O o’u proffil cyfryngau cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd y prif grwpiau gwaed hyn.

Dywedodd Cath O’Brien, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru: “Mae pob rhoddwr gwaed yn arwr i ni, ac mae Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd yn gyfle pwysig i ni ddiolch iddynt am eu cefnogaeth ddianwadal.

“Mae tua 90,000 o roddwyr gwaed ar draws Cymru wedi rhoi gwaed o leiaf unwaith yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae llawer o’n rhoddwyr yn rhoi gwaed ar bob cyfle posib, ac mae rhai wedi cyrraedd 50, 75 neu hyd yn oed 100 o roddion!

“Mae gan un uned o waed y potensial i helpu hyd at dri o gleifion, felly mae’r rhoddwyr hyn yn cael effaith fawr ar fywydau pobl. Heb roddwyr gwaed, byddai’r byd yn le gwahanol iawn i gleifion.”

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn rhedeg mwy na 1600 o sesiynau rhoi gwaed ar draws Cymru bob blwyddyn, ac yn casglu bron i 100,000 o unedau o waed. Mae gwaed sydd yn cael ei gasglu yng Nghymru yn cael ei gyflenwi i 19 o ysbytai ar draws y wlad.

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn rhoi gwaed fynd i gwaedcymru.org.uk neu ffonio 0800 252266 i fwcio apwyntiad mewn clinig gerllaw.