Ymunwch â’r Gofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn

Mae rhwydd ymuno â’r gofrestr! Gallwch ymuno os ydych rhwng 17 a 31 mlwydd oed.

Y tro nesaf y byddwch yn rhoi gwaed, byddwn yn cymryd sampl fach ac yn ychwanegu eich manylion at y gofrestr. Drwy wneud hyn, byddwn yn gallu gweld os ydych yn cydweddu â chlaf.

I ymuno â’r gofrestr, bydd angen i chi fod yn rhoddwr gwaed cyfan. I gofrestru fel rhoddwr gwaed cyfan, ewch i’r dudalen Cofrestru fel Rhoddwr Gwaed Cyfan (peidiwch ag anghofio ticio’r bocs Cofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn ar waelod y dudalen).

Os ydych chi’n rhoddwr gwaed cyfan yn barod, llenwch y ffurflen isod.

Diolch! – ar ran cleifion yng Nghymru ac ar draws y byd

  GwrywBenyw

  Enw(au) cyntaf *

  Cyfenw *

  Rhif rhoddwr (os yw’n hysbys)

  Enw/Rhif Tŷ*

  Enw Stryd*

  Ardal 1*

  Ardal 2

  Sîr*

  Cod post*

  Dyddiad Geni*

  Rhif ffôn symudol

  Rhif ffôn cartref*

  E-bost*

  Datganiad Preifatrwydd yn disgrifio sut y byddwn yn prosesu eich data

  Rwyf wedi Darllen a Derbyn y Datganiad Preifatrwydd Gwasanaeth Gwaed Cymru*