Ymunwch â’r Gofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn

Mae rhwydd ymuno â’r gofrestr! Gallwch ymuno os ydych rhwng 17 a 31 mlwydd oed.

Y tro nesaf y byddwch yn rhoi gwaed, byddwn yn cymryd sampl fach ac yn ychwanegu eich manylion at y gofrestr. Drwy wneud hyn, byddwn yn gallu gweld os ydych yn cydweddu â chlaf.

I ymuno â’r gofrestr, bydd angen i chi fod yn rhoddwr gwaed cyfan. I gofrestru fel rhoddwr gwaed cyfan, ewch i’r dudalen Cofrestru fel Rhoddwr Gwaed Cyfan (peidiwch ag anghofio ticio’r bocs Cofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn ar waelod y dudalen).

Os ydych chi’n rhoddwr gwaed cyfan yn barod, llenwch y ffurflen isod.

Diolch! – ar ran cleifion yng Nghymru ac ar draws y byd

GwrywBenyw

Enw(au) cyntaf *

Cyfenw *

Rhif rhoddwr (os yw’n hysbys)

Enw/Rhif Tŷ*

Enw Stryd*

Ardal 1*

Ardal 2

Sîr*

Cod post*

Dyddiad Geni*

Rhif ffôn symudol

Rhif ffôn cartref*

E-bost*

Datganiad Preifatrwydd yn disgrifio sut y byddwn yn prosesu eich data

Rwyf wedi Darllen a Derbyn y Datganiad Preifatrwydd Gwasanaeth Gwaed Cymru*