Kevin – ti’n fendigedig!

Llongyfarchiadau i’r rhoddwr ymroddedig Kevin Barnes o’r Gelli Gandryll, wrth gyrraedd ei darged o roi 1,500 o blatennau! Camp anhygoel!

Mae rhoi platennau, yn debyg i roi gwaed cyflawn, yn cynnwys pedwar cam: cofrestru, hanes iechyd, rhoi platennau a lluniaeth. Mae’r broses gyfan, o’r cofrestru i’r lluniaeth, yn para 90 munud. Oherwydd effeithlonrwydd rhoi platennau’n unig, mae un rhoddwr unigol yn gallu cynhyrchu digon o blatennau i ddarparu hyd at dri bag o gynhyrchion platennau.

Os hoffech chi gymryd y cam cyntaf i ddod yn rhoddwr platennau, gofynnwch i aelod o staff yn eich clinig rhoi gwaed nesaf am wybodaeth, neu ewch i www.welshblood.org.uk