Stori Kosta

Mae dyn o Gaerdydd sy’n dibynnu ar roddion gwaed yn ei rôl fel meddyg ar gyfer Elusen Ambiwlans Awyr Cymru, yn defnyddio Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd (Mehefin 14) i ddweud ‘diolch’ i roddwyr ar draws y wlad.

Rhoddodd Dr Kosta Morley a’i gydweithwyr yn yr elusen 50 o drallwysiadau gwaed a achubodd fywydau yn 2017. Rhoddwyd y mwyafrif ohonynt i gleifion yn dilyn anafiadau trawmatig.

Dywedodd Kosta, sydd yn wreiddiol o Dubai: “Mae pob ambiwlans awyr yn cario rhoddion achub bywyd sy’n barod i’w rhoi i’r rheiny sydd eu hangen yn ystod sefyllfaoedd brys. Mae’n bwysig dros ben ein bod ni’n gallu rhoi trallwysiad gwaed yn gyflym, i roi mwy o amser i’n tîm pan maen nhw’n rhoi triniaeth arbenigol.

“Dwi wedi gweld y gwahaniaeth y mae rhoddwyr gwaed yn ei wneud i gleifion sydd angen trallwysiad o lygaid y ffynnon. Mae’n wych bod gennym wasanaeth yma yng Nghymru ble mae rhoddwyr yn cymryd yr amser i roi gwaed i rywun na fyddant byth yn cwrdd â nhw.

“Rwy’n gweld y gwahaniaeth y mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn ei wneud; nid dim ond y rheiny sydd yn derbyn y gwaed sydd yn elwa, ond eu teuluoedd a’u hanwyliaid hefyd, sydd i gyd yn gwerthfawrogi’n fawr yr hyn y mae’r rhoddwyr gwaed yn ei wneud. “