Stori Lawrence

Bron i 15 mlynedd ar ôl cael diagnosis o ganser,

dathlodd Lawrence briodas ei fab ochr yn ochr â’r dyn wnaeth achub ei fywyd.

Dyma stori Lawrence…