Stori Lyriacos

Dim ond chwe mis oed oedd Lyriacos Kanias pan gafodd ddiagnosis o’r anhwylder gwaed etifeddol Thalasemia, a oedd yn ei atal rhag creu celloedd coch y gwaed. Er mwyn goroesi, roedd yn wynebu cael trallwysiadau drwy gydol ei fywyd.

Ef yw un o ymwelwyr rheolaidd yr uned ddydd ar Ward C1, Ysbyty Athrofaol Cymru, lle mae’n cael dros 52 o drallwysiadau celloedd coch y gwaed bob blwyddyn!

“Rwyf wir yn gwerthfawrogi’r bobl sydd wedi fy helpu dros y blynyddoedd ac sydd wedi rhoi eu gwaed, mae wedi fy ngalluogi i fyw fy mywyd, cwrdd â’m gwraig Karin a dod yn Dad”.