Gwnewch Wahaniaeth

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn chwilio am arwyr bob dydd y gall eu rhodd ‘wneud gwahaniaeth’.

Mae gwaed yn gyfystyr â bywyd ac wrth wneud addewid i fod yn rhoddwr rheolaidd a rhoi ddwywaith y flwyddyn gallwch helpu i newid bywydau yng Nghymru am byth.

Ewch i www.welshblood.org.uk i wneud addewid i ‘wneud gwahaniaeth’ a darganfod ble y gallwch roi gwaed heddiw.