Gwnewch adduned am oes

Achub bywydau – ai dyna fydd eich adduned Blwyddyn Newydd chi? Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn gofyn i bobl yng Nghymru wneud adduned am oes, drwy addo rhoi gwaed yn 2018.

Y llynedd, adduned Blwyddyn Newydd Kath Francis o Abertawe oedd rhoi gwaed, a hynny wedi i’w chwaer iau, Sophie, orfod cael gwaed ar frys, a hithau ond yn wyth diwrnod oed.

Mae nodwyddau yn codi ofn ar Kath. Yn wreiddiol, cofrestrodd i roi gwaed ar ôl i’w chwaer, Keris, roi gwaed am y tro cyntaf. Yn ôl Kath, “cefais neges ganddi wedyn, ac roeddwn i mor falch ohoni”.

“Bryd hynny, penderfynais y byddwn i’n mynd efo hi y tro nesaf, ar ôl gweld y gwahaniaeth a wnaeth y  trallwysiad gwaed i Sophie. Cofrestrais ar y we, a chael hyd i sesiwn, ond cefais draed oer cyn y diwrnod.

“Pan ddaeth mis Rhagfyr, roeddwn yn siomedig nad oeddwn i wedi rhoi gwaed o gwbl yn ystod y flwyddyn, felly fy adduned oedd rhoi gwaed yn 2017! Llwyddais i fagu digon o blwc a threfnu apwyntiad. Roeddwn ar bigau’r drain, ond roedd y staff yn garedig iawn yno.

“Am deimlad anhygoel ar ôl rhoi gwaed. Rydw i wedi bod yn rhoi gwaed fyth ers hynny, a rydw i hyd yn oed wedi dod â ffrind efo mi i roi ei gwaed am y tro cyntaf.

“Os ydych chi’n gallu rhoi, gwnewch. Roedd nodwyddau yn codi gymaint o ofn arna’ i, ond mae’r staff yn hynod gyfeillgar ac yn tawelu eich meddwl. Mae’r cyfan drosodd mewn 15 munud, ac nid oedd yn boenus chwaith. Mae’n deimlad braf iawn gwybod ‘mod i wedi helpu i achub bywyd rhywun.”

Yn ôl Cath O’Brien, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru: “Rydym yn gofyn i’r cyhoedd wneud adduned eleni allai achub bywyd, drwy roi gwaed. Yn ôl gwaith ymchwil, bydd angen i un ym mhob pedwar gael gwaed ar ryw adeg yn eu bywyd, pobl fel Sophie, ond eto dim ond tri y cant o’n poblogaeth sy’n rhoi gwaed ar hyn o bryd.

“Gallai awr o’ch amser achub bywyd tri pherson.”

Gwnewch adduned am oes yn 2018, rhowch waed. Cliciwch yma neu ffoniwch 0800 252266 i weld a ydych chi’n gymwys a threfnu apwyntiad.