Stori Nettie

Mae mam a thad, y cafodd ei merch gynhyrchion gwaed ar ôl cael llawdriniaeth fawr yn chwe wythnos oed, yn defnyddio Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd (Mehefin 14) i ddweud ‘diolch’ i roddwyr gwaed ar draws Cymru am achub eu bywydau.

Derbyniodd Nettie o Landaf, sydd bellach yn 20 mis oed, un uned o blatennau, sef cynnyrch sy’n cael ei ddarganfod yn y gwaed, yn Ysbyty Plant Arch Noa, i gefnogi ei hadferiad yn dilyn llawdriniaeth fawr.

Dywedodd ei mam, Alice Spencer: Oni bai am roddwyr gwaed, efallai na fuasai ein merch yma gyda ni heddiw.

“Fedrwn ni ddim mynegi pa mor ddiolchgar ydyn ni i’r rheiny sy’n cymryd yr amser i roi gwaed i helpu cleifion yng Nghymru, yn union fel ein merch pan oedd hi mewn angen.”

Roedd y ddau riant yn gyfarwydd â’r broses rhoi gwaed gan eu bod yn rhoddwyr eu hunain.  Dywedodd tad Nettie, Ryan Spencer: “Pan roeddwn yn rhoi gwaed, doeddwn i fyth yn llwyr ddeall y gwahaniaeth roeddwn i’n ei wneud nes bod ein merch angen trallwysiad.

“Mae meddwl bod dim ond awr o amser rhywun wedi gwneud cymaint o wahaniaeth yn anhygoel.

“Rydym yn rhannu ein stori yn y gobaith y bydd mwy o bobl yn ystyried rhoi gwaed yn y dyfodol drwy ddarllen hwn, drwy wybod y gwahaniaeth mae wedi’i wneud i’n teulu ni.”

Cliciwch yma neu ffoniwch 0800 252266 i weld a ydych chi’n gymwys a threfnu apwyntiad.