Cyfrifon Facebook ac Instagram newydd yn ehangu presenoldeb iaith Gymraeg y Gwasanaeth ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn hapus dros ben ynghylch y ffaith eu bod nhw wedi ychwanegu cyfrifon Facebook ac Instagram iaith Gymraeg i’w cymuned cyfryngau cymdeithasol, sy’n ffynnu.

Bydd y cyfrifon newydd yn rhedeg ochr yn ochr â’r cyfrif Twitter iaith Gymraeg (@rhowchwaedgymru).  Nawr, mae hyn yn golygu bod gan y gwasanaeth Cymru gyfan bresenoldeb ar Facebook, Twitter ac Instagram ar gyfer dilynwyr Saesneg a Chymraeg eu hiaith.

Meddai Jonathan Ellis, Pennaeth Ymgysylltu â Rhoddwyr Gwasanaeth Gwaed Cymru: “Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn blatfform unigryw i’n dilynwyr gael gwybodaeth gennym ac i rannu eu hanesion gyda’i gilydd.

“Mae ein cymuned cyfryngau cymdeithasol Saesneg ei hiaith yn ffynnu, ac rydym yn awyddus iawn i greu amgylchedd tebyg i’n dilynwyr Cymraeg eu hiaith. Bydd y tudalennau Facebook ac Instagram newydd yn yr iaith Gymraeg yn chwarae rhan fawr yn hyn o beth.

“Hoffem annog yr holl siaradwyr Cymraeg neu’r rheiny sy’n dymuno gwella eu Cymraeg i’n cefnogi ni drwy ddilyn y gwasanaeth ar-lein a rhannu ein negeseuon gyda’u ffrindiau.”

Mae cyfrifon cyfryngau cymdeithasol presennol Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi tyfu’n sylweddol dros y chwe mis diwethaf a bellach, mae gan y Gwasanaeth gyfanswm o fwy nag 20,000 o ddilynwyr.

Mae’r gwasanaeth yn defnyddio ei gyfrifon cyfryngau cymdeithasol presennol i annog pobl sy’n byw yng Nghymru i fwcio apwyntiadau i roi gwaed, i ddarllen hanesion am pam mae pobl eraill yn rhoi gwaed, ac i rannu storïau cleifion am yr hyn mae cael gwaed, platennau neu fêr esgyrn yn ei olygu iddyn nhw.

Wrth sôn am y newidiadau newydd, dywedodd Jo Williams, Swyddog Iaith Gymraeg Ymddiriedolaeth GIG Felindre: “Rydym yn falch o fod yn wasanaeth Cymru gyfan, felly mae’n bwysig iawn inni gael presenoldeb Cymraeg ar-lein.

“Rydym yn gobeithio y bydd y newidiadau hyn yn ein helpu ni i ryngweithio gyda’r cyhoedd sy’n siarad Cymraeg, ac yn galluogi mwy o bobl i ddysgu a defnyddio’r Gymraeg ar-lein.”

Gallwch ddilyn cyfrifon iaith Gymraeg y Gwasanaeth drwy chwilio: Gwasanaeth Gwaed Cymru ar Facebook, Twitter ac Instagram.