System TG newydd – Gwella ein gwasanaeth

Mae 2015 yn flwyddyn fawr i Wasanaeth Gwaed Cymru, wrth i ni gyflwyno system gyfrifiadurol newydd sy’n gadarn ac yn addas ar gyfer y dyfodol.

Mae’r system eisoes yn cael ei defnyddio gan wasanaethau trallwyso gwaed ar draws y byd, ac mae ganddi hanes cadarn o ran gwella’r broses rheoli gwaed – o roi gwaed i gasglu gwaed hyd at drallwysiadau i gleifion.

Pwrpas cyflwyno’r meddalwedd cyfrifiadurol newydd yw sicrhau ein bod yn parhau i
wasanaethu cenedlaethau o roddwyr yn awr ac yn y dyfodol, yn ogystal â’r ysbytai sy’n gwsmeriaid i ni.

  • Yn y rheng flaen – bydd y gwasanaeth yn arwain y ffordd drwy gyflwyno sgriniau cyffwrdd hawdd eu defnyddio i roddwyr i gwblhau eu holiadur iechyd
  • Mesur diogelwch ychwanegol– os caiff risg ei nodi ar eich holiadur iechyd, bydd y system sgrin gyffwrdd yn rhoi gwybod yn awtomatig i’n staff

A’r peth gorau oll – bydd y system yn cael ei gwella drwy’r amser, felly gallwn ddisgwyl rhagor o fuddion yn y blynyddoedd i ddod.