Canmol rhoddwr o Gasnewydd am achub hyd at 100 o fywydau drwy roi gwaed cyn Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd.

John Dennis, 58 o Lliswery ei gydnabod gan Wasanaeth Gwaed Cymru am gyrraedd y garreg filltir uchaf o ran rhoi gwaed, sef rhoi 100 o roddion, mewn seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd – gwobr sy’n cymryd o leiaf 30 mlynedd i’w hennill:

“Mae rhoi gwaed yn un o’r profiadau mwyaf gwobrwyol a gefais erioed.

“Yn ddiweddar, cafodd fy mrawd Graham ei anfon i’r ysbyty gydag anemia, a bu’n rhaid iddo dderbyn gwaed. Mae gwybod bod pob un o fy 100 o roddion wedi mynd i helpu cleifion eraill yn yr ysbyty wedi gwneud rhoi gwaed dros y blynyddoedd yn fwy pleserus.

“Buaswn yn annog pawb, yn enwedig y cenedlaethau iau, i ystyried rhoi gwaed eleni os ydyn nhw’n gallu, ar y Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd – gallai eich penderfyniad i roi gwaed achub bywyd rhywun.”

Mae dydd Gwener, 14 Mehefin yn dathlu Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd, sef diwrnod ymwybyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Gwaed ar draws y byd i hyrwyddo’r pwysigrwydd o roi gwaed a’i fanteision i gleifion mewn angen.

Gall cyfraniadau gwaed a phlatennau gael eu defnyddio i helpu i gefnogi cleifion mewn angen ar draws y wlad, o sefyllfaoedd brys fel damweiniau difrifol a chymhlethdodau yn sgil geni plant, i gefnogi cleifion canser yn dilyn triniaeth cemotherapi.

Meddai Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru, Alan Prosser:

“Mae’n bleser gennym gael y cyfle i ddiolch i’r rhoddwyr sydd wedi rhoi cymaint o’u hamser i Wasanaeth Gwaed Cymru dros y blynyddoedd.

“Ar hyn o bryd, mae’r stociau gwaed mewn sefyllfa iach, ac mae gennym ein rhoddwyr ffyddlon ar draws y wlad i ddiolch am ein helpu i sicrhau ein bod ni’n cynnal cyflenwad cyson o gynhyrchion gwaed i’r 19 o ysbytai rydym yn eu cefnogi ledled Cymru.

“Rydym yn gwybod pa mor anodd mae’n gallu bod i bobl ddod o hyd i awr o amser sbâr i roi gwaed, a dyna pam y gall achlysuron fel Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd helpu i annog y genhedlaeth nesaf o roddwyr i gymryd y cam cyntaf hwnnw.

“Er gwaethaf y gefnogaeth wych a dderbyniwn, mae angen i ni barhau i gynyddu nifer y bobl sy’n rhoi gwaed ar hyn o bryd, yn enwedig y rheiny rhwng 17 a 30 mlwydd oed. Os ydych chi wedi meddwl am roi gwaed o’r blaen, mae nawr yn amser gwych i roi cynnig arni. ”

Mae angen i Wasanaeth Gwaed Cymru gasglu 350 o roddion gwaed bob dydd er mwyn cyflenwi gwaed i ysbytai i gleifion mewn angen, ac maen nhw’n dibynnu’n llwyr ar haelioni rhoddwyr, sy’n dod ymlaen i achub bywydau ledled Cymru.

I ddechrau ar eich taith achub bywyd, cliciwch yma neu ffoniwch 0800 252 266