Newyddion

Ydych chi’n nabod rhywun a gafodd eu hachub gan rodd gwaed? Neu ydych chi’n rhoddwr gwaed balch sy’n dymuno gwneud mwy i helpu eraill? Am y tro cyntaf erioed, mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi dod ynghyd â Run4Wales i gynnig llefydd i redwyr elusen yn ras 10k Casnewydd (dydd Sul 24 Hydref) yn gyfnewid am … Continue reading Gwasanaeth Gwaed Cymru a Run4Wales yn dod ynghyd i gynnig ‘rhoddion gyda gwahaniaeth’ yn ras 10k Casnewydd

Darllen Rhagor...

Mae rhedwyr amatur a phroffesiynol ar draws Cymru yn cael eu galw i ddod yn rhoddwyr gwaed sy’n achub bywydau, drwy ymgyrch newydd gan Wasanaeth Gwaed Cymru, Athletau Cymru a Run 4 Wales. Drwy ei hymgyrch ‘Giving Runs in Your Blood‘, mae rhedwyr ar draws Cymru yn cael eu hannog i gefnogi rhoi gwaed fel … Continue reading Gwasanaeth Gwaed Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gydag Athletau Cymru a Run 4 Cymru i annog y gymuned rhedeg i fynd ‘ar eich marciau a rhoi gwaed’

Darllen Rhagor...

Mae goroeswr canser y gwaed a phêl-droediwr o Ogledd Cymru yn annog pobl i ddod yn rhoddwyr gwaed sy’n achub bywydau yng Nghymru. Mae Daniel Gosset, 26, o’r Felinheli, yn adnabyddus am ei gampiau canol cae, ac mae wedi chwarae i’r New Saints, y Rhyl, Dinas Bangor, Cefn Druids a Bala Town. Ond ar ôl … Continue reading Mae goroeswr canser a chwaraewr pêl-droed o Wynedd yn annog cymunedau Cymru i achub bywydau

Darllen Rhagor...

Efallai y bydd mwy o bobl yn gymwys i roi gwaed neu blatennau yng Nghymru heddiw ar Ddiwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd (dydd Llun 14 Mehefin), yn dilyn newidiadau i’r cwestiynau cymhwysedd a ofynnir. Bydd set newydd o gwestiynau safonol yn cael eu gofyn i bob rhoddwr am eu hymddygiadau rhywiol, waeth beth fo’u rhyw, … Continue reading Newidiadau pwysig i roi gwaed yn cael eu cyflwyno yng Nghymru ar Ddiwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd

Darllen Rhagor...

Bydd cwestiynau newydd yn cael eu gofyn i’r holl roddwyr gwaed a phlatennau yng Nghymru a’r DU, i wirio eu cymhwysedd i roi gwaed o 14 Mehefin, sef Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd. Fel rhan o gytundeb rhwng y pedair gwlad, bydd y rheolau cymhwysedd FAIR (For the Assessment of Individualised Risk) newydd yn caniatáu … Continue reading Cymru i lansio asesiad diogelwch newydd ar gyfer rhoddwyr ar Ddiwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd

Darllen Rhagor...

–Cymru yn dod y genedl gyntaf yn y byd i roi marciau coch ar ei chaeau pêl-droed– Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW) wedi cyhoeddi ei bod yn lansio menter newydd – y cyntaf o’i thebyg yn y byd –  ar y caeau pêl-droed. Er mwyn hyrwyddo ei phartneriaeth gymunedol â Gwasanaeth Gwaed Cymru, bydd Cymdeithas … Continue reading Menter Cymdeithas Bêl-droed Cymru – y cyntaf o’i thebyg yn y byd – yn gadael marc newydd ar y cae pêl-droed

Darllen Rhagor...

Mae’r rhoddwr cyntaf yng Nghymru i roi plasma drwy broses ‘plasmafferesis’ newydd Gwasanaeth Gwaed Cymru, yn galw ar ddynion eraill sydd wedi gwella o COVID-19 i ystyried rhoi eu plasma i gefnogi treialon meddygol. Mae treialon clinigol yn cael eu gwneud ar hyn o bryd i archwilio p’un a ellid defnyddio plasma llawn gwrthgyrff cleifion … Continue reading Rhoddwr plasmafferesis cyntaf Cymru yn cefnogi galwad am fwy o roddwyr yng Nghymru i gamu ‘mlaen

Darllen Rhagor...

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Chynghreiriau JD Cymru ac Uwch Gynghrair Merched Cymru (Orchard) Cymdeithas Bêl-droed Cymru, i lansio ymgyrch newydd sbon i annog cefnogwyr pêl-droed domestig i roi gwaed. Drwy eu hymgyrch ‘Gwaed, Chwys ac Iechyd Da’, mae clybiau lleol yn cael eu hannog gan Wasanaeth Gwaed Cymru … Continue reading Match of the Day: Gwasanaeth Gwaed Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Chynghreiriau Cymdeithas Bêl-droed Cymru ac Uwch Gynghrair Merched Cymru i annog cefnogwyr i achub bywydau

Darllen Rhagor...

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn galw ar ddynion sydd wedi cael prawf Covid-19 positif ac sydd wedi gwella o’r feirws, i helpu’r GIG gyda’r posibilrwydd o achub bywydau drwy roi eu plasma. Ar hyn o bryd, mae dau dreial clinigol mawr yn y Deyrnas Unedig, sef RECOVERY a REMAP-CAP, wrthi’n archwilio p’un a ellir defnyddio … Continue reading Cleifion Covid-19 yn cael eu hannog i roi plasma drwy broses newydd arloesol

Darllen Rhagor...

Yn sgil cydweithrediad rhwng Gwasanaeth Gwaed Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, bydd cerbyd casglu gwaed symudol yn cael ei ddefnyddio i sgrinio ymlediadau aortig abdomenol yng nghanol tref y Fenni ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr. Bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal ei sesiynau sgrinio ymlediadau aortig abdomenol yng ngherbyd Gwasanaeth Gwaed Cymru sydd wedi’i … Continue reading Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cefnogi rhaglen sgrinio hanfodol Iechyd Cyhoeddus Cymru

Darllen Rhagor...

Mae teithio i roi gwaed yn cael ei ystyried yn “deithio hanfodol” o dan ganllawiau Llywodraeth Cymru Gofynnir i roddwyr gwaed ar draws Cymru ‘barhau i roi gwaed’ yn ystod y cyfnod atal byr ar draws Cymru i helpu Gwasanaeth Gwaed Cymru i gynnal stociau gwaed iach ar gyfer y GIG Mewn ymateb i’r pandemig … Continue reading Gofyn i roddwyr gwaed barhau i ddangos cefnogaeth yn ystod y cyfnod atal byr

Darllen Rhagor...

Yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd heddiw, mae dros ddwy filiwn o bobl wedi cofrestru i fod yn rhoddwyr bôn-gelloedd yn y DU.  Cafodd cofrestr bôn-gelloedd y DU flwyddyn lwyddiannus dros ben yn 2019/20, gyda 326,756 o roddwyr newydd yn cael eu hychwanegu – dros 100,000 yn fwy na’r flwyddyn flaenorol. Mae cofrestr bôn-gelloedd y DU … Continue reading Adroddiad newydd: cofrestr bôn-gelloedd y du yn cyrraedd dwy filiwn

Darllen Rhagor...

Mae Facebook wedi cyhoeddi partneriaeth gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru, gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG a Gwasanaeth Trallwyso Gwaed Gogledd Iwerddon i helpu i ychwanegu at y biblinell rhoi gwaed, gyda ‘gwaed newydd’ mae mawr ei angen. Bydd nodwedd rhoi gwaed newydd Facebook, sydd yn lansio heddiw, ac sydd eisoes wedi helpu i recriwtio mwy na … Continue reading Facebook yn gweithio mewn partneriaeth gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru a gwasanaethau gwaed y GIG yn Lloegr a Gogledd Iwerddon i gynyddu rhoddion gwaed, gyda nodwedd newydd

Darllen Rhagor...

Mae tair cenhedlaeth o deulu achub bywyd o Bont-y-pŵl wedi rhagori ar ddisgwyliadau, wrth i bob un gael eu dewis i roi eu mêr esgyrn achub bywyd i dri dieithryn llwyr filoedd o filltiroedd i ffwrdd. Cafodd Allan (65), Chris (33) a Corey Taylor (25) eu dewis o Gofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru fel yr … Continue reading Tri tebyg… Teulu o Bont-y-pŵl yn rhagori ar ddisgwyliadau i roi tri rhodd mêr esgyrn achub bywyd

Darllen Rhagor...

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog bod canllawiau gwarchod Llywodraeth Cymru wedi cael eu rhewi, mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn falch o gyhoeddi bod rhoddwyr presennol 70 oed neu hŷn yn gallu rhoi gwaed unwaith eto. Hyd at 16 Awst, roedd rhoddwyr gwaed presennol 70 oed neu hŷn wedi cael eu gohirio dros dro rhag … Continue reading Dyn 71 oed yn dathlu rhoddwyr dros 70 oed neu hŷn yn cael dychwelyd i roi gwaed trwy roi ei 800fed rhodd

Darllen Rhagor...