Newyddion

Mae teithio i roi gwaed yn cael ei ystyried yn “deithio hanfodol” o dan ganllawiau Llywodraeth Cymru Gofynnir i roddwyr gwaed ar draws Cymru ‘barhau i roi gwaed’ yn ystod y cyfnod atal byr ar draws Cymru i helpu Gwasanaeth Gwaed Cymru i gynnal stociau gwaed iach ar gyfer y GIG Mewn ymateb i’r pandemig … Continue reading Gofyn i roddwyr gwaed barhau i ddangos cefnogaeth yn ystod y cyfnod atal byr

Darllen Rhagor...

Yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd heddiw, mae dros ddwy filiwn o bobl wedi cofrestru i fod yn rhoddwyr bôn-gelloedd yn y DU.  Cafodd cofrestr bôn-gelloedd y DU flwyddyn lwyddiannus dros ben yn 2019/20, gyda 326,756 o roddwyr newydd yn cael eu hychwanegu – dros 100,000 yn fwy na’r flwyddyn flaenorol. Mae cofrestr bôn-gelloedd y DU … Continue reading Adroddiad newydd: cofrestr bôn-gelloedd y du yn cyrraedd dwy filiwn

Darllen Rhagor...

Mae Facebook wedi cyhoeddi partneriaeth gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru, gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG a Gwasanaeth Trallwyso Gwaed Gogledd Iwerddon i helpu i ychwanegu at y biblinell rhoi gwaed, gyda ‘gwaed newydd’ mae mawr ei angen. Bydd nodwedd rhoi gwaed newydd Facebook, sydd yn lansio heddiw, ac sydd eisoes wedi helpu i recriwtio mwy na … Continue reading Facebook yn gweithio mewn partneriaeth gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru a gwasanaethau gwaed y GIG yn Lloegr a Gogledd Iwerddon i gynyddu rhoddion gwaed, gyda nodwedd newydd

Darllen Rhagor...

Mae tair cenhedlaeth o deulu achub bywyd o Bont-y-pŵl wedi rhagori ar ddisgwyliadau, wrth i bob un gael eu dewis i roi eu mêr esgyrn achub bywyd i dri dieithryn llwyr filoedd o filltiroedd i ffwrdd. Cafodd Allan (65), Chris (33) a Corey Taylor (25) eu dewis o Gofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru fel yr … Continue reading Tri tebyg… Teulu o Bont-y-pŵl yn rhagori ar ddisgwyliadau i roi tri rhodd mêr esgyrn achub bywyd

Darllen Rhagor...

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog bod canllawiau gwarchod Llywodraeth Cymru wedi cael eu rhewi, mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn falch o gyhoeddi bod rhoddwyr presennol 70 oed neu hŷn yn gallu rhoi gwaed unwaith eto. Hyd at 16 Awst, roedd rhoddwyr gwaed presennol 70 oed neu hŷn wedi cael eu gohirio dros dro rhag … Continue reading Dyn 71 oed yn dathlu rhoddwyr dros 70 oed neu hŷn yn cael dychwelyd i roi gwaed trwy roi ei 800fed rhodd

Darllen Rhagor...

Yn sgil cydweithrediad unigryw rhwng Gwasanaeth Gwaed Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, bydd ysbyty maes Covid-19 ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cael ei ddefnyddio i gasglu rhoddion gwaed cyflawn hanfodol drwy gydol mis Awst. Cafodd yr ysbyty maes 400 gwely, sydd wedi’i leoli ar safle hen uned Harman Becker ym Mhen-y-bont ar Ogwr, … Continue reading Rhedeg sesiynau rhoi gwaed achub bywyd yn Ysbyty Maes Covid-19 ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Darllen Rhagor...

Mae swyddog heddlu o Gaerfyrddin wedi disgrifio’r fraint o gael y cyfle i achub bywyd rhywun sy’n ymladd math prin o gancr, wrth iddo annog eraill i roi eu henwau ar y gofrestr mêr esgyrn. Pan aeth PC Kieran Morris o Heddlu Dyfed-Powys drwy’r weithdrefn o roi bôn-gelloedd, rhoddodd gyfle i glaf cancr gwaed oroesi. … Continue reading Cwnstabl Heddlu’n annog pobl i gofrestru ar gyfer rhoi mêr esgyrn er mwyn achub bywydau

Darllen Rhagor...

Mae grŵp llywio FAIR wedi bod yn archwilio a fyddai rhai dynion hoyw a deurywiol yn gallu rhoi gwaed heb orfod cael eu gohirio. Mae’r gwaith wedi cael ei ohirio oherwydd y pandemig coronafeirws ond mae’n dechrau symud yn ei flaen, ac mae’r grŵp yn gobeithio cyflwyno adroddiad cyn diwedd y flwyddyn. Sefydlwyd FAIR (For … Continue reading Adroddiad cydweithredol ar dystiolaeth ar ddynion hoyw a deurywiol a rhoi gwaed yn dal i fod i gael ei gyflwyno yn 2020

Darllen Rhagor...

Mae rhoddwyr gwaed ffyddlon ar draws Cymru wedi ymateb i gais gan Wasanaeth Gwaed Cymru i ‘roi gwaed mewn ffordd wahanol’, drwy rolio eu llewys i roi rhodd o waed a allai achub bywyd yn un o ganolfannau rhanbarthol newydd y Gwasanaeth. O’r 6,234 o unigolion a ymwelodd â sesiwn rhoi gwaed Gwasanaeth Gwaed Cymru … Continue reading Achubwyr bywyd yn mynd y filltir ychwanegol yn ystod y cyfyngiadau symud

Darllen Rhagor...

Mae capten a rhoddwr gwaed Wrecsam AFC, Shaun Pearson, yn annog cefnogwyr y clwb a thrigolion lleol i ddechrau rhoi gwaed. Ar ôl rhannu neges gydag aelod arall o’r tîm, Paul Rutherford yn annog pobl i roi gwaed yn ystod y cyfyngiadau symud, cofrestrodd Pearson i roi gwaed yn Neuadd y Plwyf yn Chirk. Roedd … Continue reading Capten Wrecsam AFC yn rhoi gwaed i achub bywydau yn ystod y cyfyngiadau symud

Darllen Rhagor...

​​​​​​​Mae Clwb Rygbi Pontypridd wedi ymuno â Gwasanaeth Gwaed Cymru i annog cefnogwyr Pontypridd i wneud defnydd da o’r cyfyngiadau symud ar hyn o bryd drwy roi rhoddion gwaed hanfodol. Mae rhoi gwaed yn cael ei ystyried yn ‘deithio hanfodol’ yn unol â chanllawiau diweddaraf y Llywodraeth, ac mae pobl sydd yn ffit ac yn … Continue reading Cefnogwyr Pontypridd yn cael eu hannog i geisio achub bywydau

Darllen Rhagor...

​​​​​​​Mae Joe Rodon, chwaraewr Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe a Chymru, yn annog cefnogwyr pêl-droed i wneud defnydd da o’r cyfyngiadau symud ar hyn o bryd, drwy roi gwaed ac achub bywydau. Mae cefnogwyr yr Elyrch wedi bod heb bêl-droed ers 7 Mawrth, ar ôl iddynt ddod yn gyfartal yn Stadiwm Liberty yn erbyn West Bromwich … Continue reading Rodon yn annog cefnogwyr i helpu i achub bywydau yn ystod y cyfyngiadau symud

Darllen Rhagor...

Mae teithio i roi gwaed yn cael ei ystyried yn “deithio hanfodol” o dan ganllawiau’r llywodraeth. Gofynnir i roddwyr gwaed ar draws Cymru i ‘roi gwaed mewn ffordd wahanol ‘ er mwyn parhau i ddarparu stociau gwaed iach i’r GIG yn ystod y pandemig coronafeirws. Mewn ymateb i’r pandemig byd-eang, sydd wedi rhoi pwysau ar … Continue reading Gofyn i roddwyr gwaed gefnogi newidiadau’n ymwneud â’r coronafeirws

Darllen Rhagor...

Mae wyres o Dorfaen yn diolch i roddwyr gwaed ar draws Cymru am roi amser gwerthfawr i’w theulu gyda’i thad-cu, ar ôl iddo gael ei ddiagnosio gyda chanser yn 2018. Dywedodd Holly Davies, 19, bod ei thad-cu, David Rees, wedi derbyn mwy na 60 o roddion gwaed a pedwar o roddion platennau dros gyfnod o … Continue reading Wyres yn diolch i roddwyr gwaed am roi blwyddyn “ychwanegol” amhrisiadwy i’w thad-cu.

Darllen Rhagor...

Mae gweithiwr dur o Gaerffili, sydd wedi ymddeol, yn galw ar fwy o bobl i roi gwaed neu blatennau ar Ddiwrnod Canser y Byd eleni (4 Chwefror), ar ôl iddo roi swm anhygoel o 1,000 o roddion gwaed ar gyfer Gwasanaeth Gwaed Cymru – carreg filltir a gymerodd dros bedwar degawd i’w gyflawni. Rhoddodd Colin … Continue reading ”Achubwch fywydau” ar gyfer Diwrnod Canser y Byd, meddai rhoddwr o Gaerffili, ar ôl cyrraedd 1,000 o roddion.

Darllen Rhagor...

Ymgyrch #ChristmasPlusOne Eleni, rydym yn gofyn ichi helpu i hyrwyddo eich clinig lleol mewn tri cham syml. 1. Dewiswch y sesiwn rhoi gwaed yr hoffech ei hyrwyddo o’r rhestr gwympo isod. 2. Cliciwch ar ‘get my invitation’  a defnyddiwch yr eiconau cyfryngau cymdeithasol i rannu eich sesiwn rhoi gwaed gyda ffrindiau. 3. Dywedwch wrth eich … Continue reading Nadolig Plws Un

Darllen Rhagor...