Newyddion

Mae gan Janet dros 28 mlynedd o brofiad ym maes trallwyso gwaed, gan gynnwys 14 mlynedd yn gweithio fel Haematolegydd ymgynghorol yng Ngwaed a Thrawsblaniadau’r GIG. Bydd Janet yn cymryd drosodd rôl Dr Stephen Field, sydd wedi ymuno â Gwasanaeth Trallwyso Gwaed Iwerddon. Yn ddiweddar, mae Janet wedi cadeirio canllawiau Cymdeithas Haematoleg Prydain ar gyfer … Continue reading Mae’n bleser gan Wasanaeth Gwaed Cymru gyhoeddi fod Dr Janet Birchall wedi cael ei phenodi fel Cyfarwyddwr Meddygol newydd y gwasanaeth.

Darllen Rhagor...

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn lansio profion gwaed arloesol yn Sioe Frenhinol Cymru yr wythnos nesaf, fel rhan o’i ymgyrch newydd o’r enw ‘Beth Yw Fy Nheip.’ Bydd y profion, a fydd yn cael eu rhedeg yn y sioe rhwng 24 – 27 Gorffennaf, yn gallu darganfod teipiau gwaed cyfranogwyr bron yn syth. Mae’r broses … Continue reading Ymwelwyr i’r Sioe Frenhinol fydd y cyntaf i gael gwybod am yr ymgyrch ‘Beth Yw Fy Nheip?’

Darllen Rhagor...

Mae cynhyrchion gwaed sydd yn cael eu defnyddio i’w trallwyso i gleifion, yn cael eu cyflenwi i ysbytai gan bob gwasanaeth Gwaed yn y Deyrnas Unedig, gan gynnwys Gwasanaeth Gwaed Cymru, ac mae diogelwch y gadwyn cyflenwi gwaed o’r pwysigrwydd mwyaf bob amser. Mae miliynau o bobl ar draws y byd yn derbyn trallwysiadau gwaed … Continue reading Diogelwch Gwaed yw’r brif flaenoriaeth bob amser i Wasanaeth Gwaed Cymru

Darllen Rhagor...

Erchylltra’r Rhyfel Byd Cyntaf a’r frwydr i ymdopi â’r nifer cynyddol o anafiadau oedd y catalydd i ddod o hyd i ffyrdd newydd o fanteisio ar fuddion achub bywyd trallwysiad gwaed. Yn sgil darganfod y gallai defnyddio techneg gwrthgeulo i atal gwaed rhag ceulo a chadw gwaed yn oer gynyddu oes silff gwaed, golygwyd y … Continue reading Pen-blwydd yn 70 oed

Darllen Rhagor...

Bydd y Dirprwy Weinidog Iechyd, Vaughan Gething, yn agor canolfan ranbarthol newydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn Wrecsam yn swyddogol Ddydd Gwener yr 11 eg o Fawrth. Ar hyn o bryd, mae’r gwasanaeth yn gyfrifol am Dde, Canolbarth a Gorllewin Cymru, ac o fis Mai 2016, bydd y gwasanaeth achub bywyd yn cymryd drosodd y cyfrifoldeb … Continue reading Bydd y Dirprwy Weinidog Iechyd, Vaughan Gething, yn agor canolfan ranbarthol newydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn Wrecsam

Darllen Rhagor...

Rhoddodd Sarah Herbert ei bôn-gelloedd i glaf oedd angen trawsblaniad ar frys. Mae Sarah, sy’n gweithio fel meddyg mewn uned Damweiniau ac Achosion Brys, yn achub bywydau a helpu pobl i wella bob dydd.

Darllen Rhagor...