Newyddion

Bydd cleifion canser y gwaed y mae angen trawsblaniadau mêr esgyrn arnynt i achub eu bywydau yn cael budd o gynllun newydd i gyflymu’r broses o chwilio am roddwr addas sy’n cydweddu.

Darllen Rhagor...

Yn ddiweddar, gwnaeth Martyn Rees, rhoddwr gwaed o Ben-y-bont ar Ogwr, ei 50ain rhodd ac roedden ni yno i gael sgwrs gydag ef a’i deulu am gyrraedd y garreg filltir hon.

Darllen Rhagor...

Yn ddiweddar, cafodd Ishrat Chowdhury, disgybl Blwyddyn Wyth yn Ysgol Howells, Caerdydd, daith o amgylch pencadlys Gwasanaeth Gwaed Cymru yn Nhonysguboriau. Dyma ei hadroddiad o’i hymweliad.

Darllen Rhagor...