Newyddion

Yn ddiweddar, gwnaeth Martyn Rees, rhoddwr gwaed o Ben-y-bont ar Ogwr, ei 50ain rhodd ac roedden ni yno i gael sgwrs gydag ef a’i deulu am gyrraedd y garreg filltir hon.

Darllen Rhagor...

Yn ddiweddar, cafodd Ishrat Chowdhury, disgybl Blwyddyn Wyth yn Ysgol Howells, Caerdydd, daith o amgylch pencadlys Gwasanaeth Gwaed Cymru yn Nhonysguboriau. Dyma ei hadroddiad o’i hymweliad.

Darllen Rhagor...

Ymwelodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Lesley Griffiths â Gwasanaeth Gwaed Cymru i gyfarfod grŵp o nyrsys, bydwragedd a fferyllwyr sy’n ehangu eu gwybodaeth am drallwysiad cydrannau gwaed er mwyn darparu gofal priodol ac amserol ar gyf

Darllen Rhagor...