Newyddion

Ymwelodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Lesley Griffiths â Gwasanaeth Gwaed Cymru i gyfarfod grŵp o nyrsys, bydwragedd a fferyllwyr sy’n ehangu eu gwybodaeth am drallwysiad cydrannau gwaed er mwyn darparu gofal priodol ac amserol ar gyf

Darllen Rhagor...

Pan oedd Tracey West yn 17 oed, bu’n rhaid iddi gael llawdriniaeth frys i dynnu rhan o’i choluddyn. Yn ystod y llawdriniaeth, a thrwy gydol ei chyfnod yn yr uned gofal dwys, bu’n rhaid i Tracey gael llu o drallwysiadau gwaed.

Darllen Rhagor...