Newyddion

Ymwelodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Lesley Griffiths â Gwasanaeth Gwaed Cymru i gyfarfod grŵp o nyrsys, bydwragedd a fferyllwyr sy’n ehangu eu gwybodaeth am drallwysiad cydrannau gwaed er mwyn darparu gofal priodol ac amserol ar gyf

Darllen Rhagor...