Newyddion

Pan oedd Tracey West yn 17 oed, bu’n rhaid iddi gael llawdriniaeth frys i dynnu rhan o’i choluddyn. Yn ystod y llawdriniaeth, a thrwy gydol ei chyfnod yn yr uned gofal dwys, bu’n rhaid i Tracey gael llu o drallwysiadau gwaed.

Darllen Rhagor...

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru, sy’n casglu gwaed yn Ne, Gorllewin a Chanolbarth Cymru, yn gwneud apêl brys i roddwyr gwaed sy’n perthyn i grwpiau O Rhesws Positif, A Rhesws Positif neu O Rhesws Negatif roi gwaed ac achub bywydau drwy gydol mis Ionawr. Mae’

Darllen Rhagor...

Dylai plentyndod fod yn gyfnod diofal – yn llawn hwyl ac antur. Ond mae rhai plant yn wynebu oes o driniaethau rheoli poen a thrallwysiadau gwaed rheolaidd i helpu i reoli’r cyflwr anemia cryman-gell.

Darllen Rhagor...

Helpodd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Edwina Hart AC a’r pêl-droediwr, John Hartson i lansio ymgyrch newydd i recriwtio mwy o roddwyr platennau mewn ymgais i gynnal y cyflenwad o blatennau i’n hysbytai yng Nghymru.

Darllen Rhagor...