Cymerodd y beiciwr Geraint Thomas, enillydd medal aur yn Beijing, seibiant o’i raglen hyfforddi ar gyfer y Tour De France er mwyn ymweld â chlinig Gwasanaeth Gwaed Cymru yn Nhonysguboriau a ailwampiwyd yn ddiweddar.

Roedd Geraint yn awyddus i gyfarfod â rhoddwyr gwaed a phlatennau am ei fod yn ymwybodol iawn o bwysigrwydd rhoddwyr gwaed i gleifion ledled y byd.

Pan oedd yn ddeunaw oed, gadawodd Geraint ei gartref yng Nghaerdydd a mynd i Awstralia i hyfforddi ar gyfer Pencampwriaeth y Byd. Tra’n seiclo i’r trac, bu Geraint mewn damwain. Tarodd beiciwr oedd o’i flaen ddarn o fetel ar y ffordd a ffliciwyd i mewn i olwyn beic Geraint, gan achosi iddo ddisgyn a glanio’n drwm ar y cyrn.

Roedd Geraint yn gwaedu’n fewnol ac achosodd y trawiad i’w sblîn rwygo. Roedd angen llawdriniaeth frys arno i dynnu ei sblîn a bu’n rhaid i Geraint gael dau drallwysiad gwaed yn ystod y llawdriniaeth ac arhosodd yn yr adran gofal dwys am bedwar diwrnod.

Mae bywyd beiciwr proffesiynol yn gofyn am ymroddiad, ymrwymiad a dygnwch ac ar ôl chwe wythnos roedd Geraint yn ôl ar ei feic ac yn benderfynol o ddechrau hyfforddi eto.

Ychwanegodd Geraint “Nid ydych byth yn gwybod beth fydd yn digwydd mewn bywyd. Mae’n anhygoel pan feddyliwch am y peth – gall fod angen help dieithryn sy’n rhoi gwaed ar unrhyw un, unrhyw bryd. Mae’n arbennig iawn.”

“Roedd yn wych cael cyfarfod â rhoddwyr gwaed heddiw ym mhrif glinig Gwasanaethau Gwaed Cymru yn Nhonysguboriau. Rhoddodd gyfle i mi eu hatgoffa pa mor bwysig ydynt i bawb yng Nghymru.”

Oherwydd y gofal arbenigol a’r rhoddwyr gwaed, mae Geraint yn hyfforddi unwaith eto ac yn gobeithio ennill medal arall yn y Gemau Olympaidd yn 2012.