Stori Orla

Pan gafodd Orla Galton, sy’n dair blwydd oed, ddiagnosis o lewcemia digalonnodd ei theulu’n llwyr a dechrau ofni na fyddai’n byw.

Brysiwyd Orla i Ysbyty Plant Cymru ac mewn ychydig oriau, cafodd drallwysiad gwaed a dechreuodd gael triniaeth cemotherapi.

Dywedodd ei Mam, Sharon, “Dywedon nhw wrthym ni bryd hynny nad y driniaeth cemotherapi sy’n achub bywydau, ond y gwaed – mae’n gwneud cymaint o wahaniaeth a gallwch chi ddim gwella hebddo.”

“Alla i ddim pwysleisio digon gymaint o wahaniaeth y mae’n ei wneud a chymaint oeddem ni’n dibynnu ar roddwyr. Oni bai am roddwyr gwaed a phlatennau, ni fyddai Orla wedi trechu lewcemia. Felly diolch am roi, wnaethoch chi helpu i achub bywyd fy merch.”

Mae Orla bellach wedi gwella am gyfnod hir ac mae’n mwynhau bywyd i’r eithaf!