Ein hymgyrch Nadolig

Orla Galton yw enw’r ferch fach yn ein poster Nadolig. Dyma ei stori.

I Sharon a Ceri Galton o Ben-y- bont ar Ogwr, bydd 2006 yn flwyddyn ofnus am byth pan gafodd eu merch tair oed wybod bod ganddi lewcemia a phan ddechreuodd ei brwydr am fywyd.

Roedd yn dibynnu ar ofal arbenigol gwych gan staff ac arbenigwyr yn Ysbyty Plant Cymru a thrallwysiadau gwaed a phlatennau er mwyn goroesi – heb y rhoddion achub bywyd hyn ni fyddai Orla wedi goroesi.

Mae tymor y Nadolig bob amser yn gyfnod o emosiynau cymysg i deulu’r Galton gan eu bod yn cofio’r amser tywyll pan oedd Orla’n cael triniaeth cemotherapi a’i hunig ddymuniad ar restr Siôn Corn oedd cael bod gartref gyda’i brawd a’i chwaer.

Ar Noswyl Nadolig ac y tu hwnt i fwrlwm yr ŵyl, roedd Orla yn cael trallwysiad gwaed, a’i galluogodd i fynd adref a threulio’r Nadolig gyda’i theulu.

Mae Sharon, ei mam, yn cofio bod “Orla’n edrych ymlaen at ei thrallwysiad gan y byddai’n rhoi egni iddi; ychydig fel bwyta jar o smarties glas! Mae’r Nadolig yn adeg i’r teulu a rhannu rhoddion – ni allwn byth ddiolch i’r bobl a roddodd o’u hamser i roi eu gwaed a’u platennau, cawsom rodd amhrisiadwy ganddynt”

Y newyddion da yw bod Orla bellach yn gwella ac yn llawn bywyd. Ni fyddai’n ferch fach mor afieithus heb gymorth rhoddwyr gwaed a phlatennau.