Diwrnod Codi Ymwybyddiaeth o Blatennau

Helpodd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Edwina Hart AC a’r pêl-droediwr, John Hartson i lansio ymgyrch newydd i recriwtio mwy o roddwyr platennau mewn ymgais i gynnal y cyflenwad o blatennau i’n hysbytai yng Nghymru.

Platennau sydd â’r oes silff fyrraf o blith yr holl gyfansoddion gwaed, gan bara dim ond pum diwrnod. Mae angen rhoddwyr platennau rheolaidd ac aml bob dydd gan fod angen ailgyflenwi stociau’n gyson.

Nod Gwasanaeth Gwaed Cymru yw casglu digon o blatennau ar gyfer 7,000 o drallwysiadau i gleifion yng Nghymru – tua dwywaith y nifer a gasglwyd gennym bum mlynedd yn ôl.
Defnyddir trallwysiadau platennau i drin cleifion â chanser a lewcemia yn ogystal â babanod a enir yn gynamserol a phobl ag anhwylderau gwaed penodol.

Yn ystod y digwyddiad, cyhoeddodd Edwina Hart AC ddau newid i’n canllawiau cyfredol a fydd yn galluogi mwy o bobl i ddod yn rhoddwyr platennau. Bydd y ddau newid fel a ganlyn –

  • Gall gwirfoddolwyr nad ydynt wedi rhoi rhodd o waed cyflawn yn y gorffennol bellach ddod yn rhoddwyr platennau.
  • Mae’r isafswm oedran ar gyfer rhoi platennau wedi gostwng o 18 i 17 oed.

Dangosodd cynrychiolwyr o Elusennau Canser blaenllaw yng Nghymru eu cefnogaeth i’n sefydliad sy’n achub bywydau hefyd.