Rhowch o’ch amser i achub bywyd

Dylai plentyndod fod yn gyfnod diofal – yn llawn hwyl ac antur. Ond mae rhai plant yn wynebu oes o driniaethau rheoli poen a thrallwysiadau gwaed rheolaidd i helpu i reoli’r cyflwr anemia cryman-gell.

Cafodd yr efeilliaid unfath Imami, ac Ashante wybod bod ganddynt anemia cryman-gell pan oeddent yn ddwy flwydd oed.

Mae anemia cryman-gell yn afiechyd difrifol lle mae’r corff yn creu celloedd coch y gwaed annormal eu siâp. Yn wahanol i gelloedd coch arferol, sy’n hyblyg, mae’r cryman-gelloedd yn ffurfio clystyrau ac yn rhwystro llif y gwaed drwy bibellau gwaed cul y corff.

Os bydd argyfwng cryman-gell, bydd y merched yn dioddef poen cronig yn eu hesgyrn a byddant yn mynd yn fyr eu gwynt. Mae hwn yn gyfnod brawychus i’r merched ac yn arbennig i’w mam Latifa.

“Does dim ffordd o atal anemia cryman-gell am ei fod yn glefyd a etifeddir. Ond gyda chymorth gan Ganolfan Cryman-gell a Thalasaemia Caerdydd, meddyginiaeth a thrallwysiadau gwaed, gallwn reoli’r clefyd, a galluogi’r merched i fyw bywyd cymharol iach.”

“Rhowch o’ch amser i achub bywyd; mae’n gwneud gwahaniaeth anferth i bobl sy’n ei gael ac i’w teuluoedd hefyd.”