Cefnogwyr Pontypridd yn cael eu hannog i geisio achub bywydau

​​​​​​​Mae Clwb Rygbi Pontypridd wedi ymuno â Gwasanaeth Gwaed Cymru i annog cefnogwyr Pontypridd i wneud defnydd da o’r cyfyngiadau symud ar hyn o bryd drwy roi rhoddion gwaed hanfodol.

Mae rhoi gwaed yn cael ei ystyried yn ‘deithio hanfodol’ yn unol â chanllawiau diweddaraf y Llywodraeth, ac mae pobl sydd yn ffit ac yn iach ar draws yr ardal leol yn cael eu galw i roi rhodd achub bywyd yn ystod y pandemig covid-19.

Er gwaethaf y pandemig, mae angen rhoddion gwaed ar ysbytai ar draws Cymru o hyd i drin cleifion sydd ag amrywiaeth o gyflyrau, gan gynnwys mamau a babanod yn ystod genedigaeth; cleifion canser sy’n cael cemotherapi fel rhan o’u triniaeth; a chleifion mewn sefyllfaoedd brys.

Gall pob rhodd achub neu wella hyd at dri bywyd.

Mae lefelau stociau gwaed yng Nghymru yn iach ar hyn o bryd, diolch i gefnogaeth rhoddwyr newydd a phresennol, ond mae rhoddwyr yn cael eu hannog i fynychu eu sesiwn rhoi gwaed lleol, i sicrhau bod stociau’n parhau i fod yn ddigonol i fodloni gofynion ysbytai.

Mae mesurau ychwanegol wedi cael eu rhoi ar waith yn ystod y pandemig ym mhob sesiwn rhoi gwaed, er mwyn gwneud y profiad mor ddiogel â phosibl i roddwyr. Mae’r mesurau hyn yn cynnwys:

  • gofyn cwestiynau ychwanegol ynghylch covid-19 i’r holl roddwyr a staff pan fyddant yn cyrraedd;
  • cyflwyno mesurau cadw pellter cymdeithasol drwy gydol y broses rhoi gwaed, yn ogystal â lleihau nifer y rhoddwyr mewn sesiwn ar unrhyw un adeg; a
  • darparu cyfarpar diogelu personol (PPE) i staff.

Meddai Alan Prosser, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru:

“Mae Clwb Rygbi Pontypridd yn glwb hanesyddol ac yn ganolbwynt y gymuned leol, felly rydym wrth ein bodd eu bod yn annog cefnogwyr ar draws yr ardal leol i ystyried rhoi gwaed.

“Mae rhoi gwaed yn cael ei ystyried yn deithio hanfodol, felly os nad ydych chi wedi rhoi gwaed o’r blaen ac nad ydych chi’n hunanynysu ar hyn o bryd, yn unol ag arweiniad diweddaraf y Llywodraeth ar covid-19, ystyriwch gofrestru i roi gwaed.”

Os ydych chi rhwng 17 a 65 oed, gallwch ddod o hyd, a chofrestru ar gyfer eich sesiwn rhoi gwaed gyntaf, cliciwch yma.