Rodon yn annog cefnogwyr i helpu i achub bywydau yn ystod y cyfyngiadau symud

​​​​​​​Mae Joe Rodon, chwaraewr Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe a Chymru, yn annog cefnogwyr pêl-droed i wneud defnydd da o’r cyfyngiadau symud ar hyn o bryd, drwy roi gwaed ac achub bywydau.

Mae cefnogwyr yr Elyrch wedi bod heb bêl-droed ers 7 Mawrth, ar ôl iddynt ddod yn gyfartal yn Stadiwm Liberty yn erbyn West Bromwich Albion. Mewn neges fideo a gafodd ei recordio gan y chwaraewr 22 oed, mae Rodon yn awgrymu y dylai cefnogwyr ddefnyddio’r amser hwn heb bêl-droed i gefnogi Gwasanaeth Gwaed Cymru:

“Yn ystod y cyfnod digynsail hwn, mae’n hanfodol o hyd bod Gwasanaeth Gwaed Cymru yn gallu cefnogi ein GIG.

“Bob dydd, mae angen i’r gwasanaeth gyflenwi gwaed i ysbytai ar draws Cymru i gleifion sydd mewn angen.

Er gwaethaf y pandemig, mae angen rhoddion gwaed ar ysbytai ar draws Cymru o hyd i drin cleifion sydd ag amrywiaeth o gyflyrau, gan gynnwys mamau a babanod yn ystod genedigaeth; cleifion canser sy’n cael cemotherapi fel rhan o’u triniaeth; a chleifion mewn sefyllfaoedd brys.

Gall pob rhodd achub neu wella hyd at dri bywyd.

Ychwanegodd Rodon, o Langyfelach:

“Mae rhoi gwaed yn cael ei ystyried yn ‘deithio hanfodol’ felly os ydych chi’n ffit ac yn iach a dim yn gorfod hunanynysu, daliwch ati i roi gwaed.”

Diolch i gefnogaeth rhoddwyr newydd a phresennol, mae lefelau stociau gwaed yng Nghymru mewn sefyllfa iach ar hyn o bryd, ond mae rhoddwyr yn cael eu hannog i fynychu eu sesiwn rhoi gwaed lleol, i sicrhau bod stociau’n parhau i fod yn ddigonol i fodloni gofynion ysbytai.

Mae mesurau ychwanegol wedi cael eu rhoi ar waith yn ystod y pandemig ym mhob sesiwn rhoi gwaed, er mwyn gwneud y profiad mor ddiogel â phosibl i roddwyr. Mae’r mesurau hyn yn cynnwys:

  • gofyn cwestiynau ychwanegol ynghylch covid-19 i’r holl roddwyr a staff pan fyddant yn cyrraedd;
  • cyflwyno mesurau cadw pellter cymdeithasol drwy gydol y broses rhoi gwaed, yn ogystal â lleihau nifer y rhoddwyr mewn sesiwn ar unrhyw un adeg; a
  • darparu cyfarpar diogelu personol (PPE) i staff.

Meddai Alan Prosser, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru:

“Rydym bob amser wedi cael cefnogaeth wych gan glwb pêl-droed Abertawe a’u cefnogwyr, ac rydym yn falch iawn o ychwanegu Joe Rodon, chwaraewr pêl-droed rhyngwladol Cymru, at ein rhestr o gefnogwyr.

“Mae rhoi gwaed yn cael ei ystyried yn deithio hanfodol, felly os nad ydych chi wedi rhoi gwaed o’r blaen ac nad ydych chi’n hunanynysu ar hyn o bryd, yn unol ag arweiniad diweddaraf y Llywodraeth ar covid-19, ystyriwch gofrestru i roi gwaed.”

“Os ydych chi’n byw yn Abertawe, bydd sesiynau’n cael eu rhedeg cyn bo hir yn Theatr y Grand Abertawe, Theatr y Dywysoges Frenhinol Port Talbot, ac yn yr Awditoriwm yn Ystradgynlais.

Os ydych chi rhwng 17 a 65 oed, gallwch ddod o hyd, a chofrestru ar gyfer eich sesiwn rhoi gwaed gyntaf, cliciwch yma.