Myfyrwyr a Staff yn rhoi gwaed

Diolch i bawb a ddaeth i roi gwaed yn Ysgol Stanwell ddydd Mawrth yr 17eg o Fawrth. Gwirfoddolodd 110 o fyfyrwyr ac aelodau o staff, sy’n anhygoel!

Dywedodd Ian Reynolds, Pennaeth Casglu Gwaed: ‘Dyma’r tro cyntaf i Wasanaeth Gwaed Cymru gynnal sesiwn bwrpasol mewn ysgol uwchradd, ac rydym wrth ein bodd gyda chefnogaeth anhygoel y myfyrwyr a’r staff! Roedd awyrgylch ffantastig yn yr ysgol, ac roedd yn wych gweld cynifer yn rhoi gwaed am y tro cyntaf, a’r staff yn torchi llewys ac yn gwneud gwahaniaeth.

Diolch yn arbennig i bawb a gafodd eu hysbrydoli i roi gwaed a helpu i achub bywydau! Byddwch falch. Edrychwn ymlaen at eich gweld chi eto’n fuan.