Hwyl Dydd Sul!

Roedd Gwesty’r Park Inn Caerdydd yn lleoliad gwych i gynnal clinig rhoi gwaed newydd y mis diwethaf.

Roeddem yn falch iawn o weld cymaint o roddwyr newydd ac wynebau cyfarwydd yn cymryd yr amser i ddod draw i dorchi eu llewys ar y Sul. Diolch yn fawr i bawb a ddaeth draw a’i wneud yn bosibl – rydych i gyd yn anhygoel!

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych os ydych yn credu y gallai eich busnes gynnal clinig rhoi gwaed; cysylltwch â ni ar 0800 252266 i drafod.