Gallai rhywun rydych chi'n ei adnabod fod yn gyfatebiaeth berffaith i glaf sydd angen trawsblaniad mêr esgyrn. Lledaenwch y neges cliciwch yma.

Mae Rhoi yn Rhedeg yn eich Gwaed

Ar eich marciau.

Rhowch waed.

We’re looking to inspire amateur and professional runners across the country to promote blood donation through ‘Giving Runs in Your Blood’, a campaign created alongside one of the biggest national running organisations, Run 4 Wales.

Boed yn rhedwr proffesiynol yn eich clwb rhedeg lleol neu'n ceisio dod o hyd i’ch esgidiau ymarfer yn nhu ôl y cwpwrdd, cymerwch ran drwy ddilyn un o'n llwybrau siâp calon, y gallwch eu gweld ar draws sawl cymuned yng Nghymru, a thrwy ddod draw i'ch sesiwn rhoi. gwaed agosaf.

Mae rhoddion gwaed yn chwarae rôl hanfodol wrth achub bywydau bob dydd, gyda rhoddion yn cefnogi amrywiaeth o driniaethau, o helpu dioddefwyr damweiniau neu gleifion â chanser y gwaed, i famau a babanod newydd-anedig yn ystod genedigaeth.

Eich llwybr

Dewiswch eich llwybr agosaf i ddangos y llwybr rhedeg sydd yn cael ei hawgrymu i chi.

*Awgrymiadau yn unig yw'r llwybrau hyn, byddwch yn ofalus wrth redeg.

Heart running route - Aberystwyth

Heart running route - Bala

Heart running route - Bangor

Heart running route - Beddau

Heart running route - Blaenau Gwent

Heart running route - Bridgend

Heart running route - Cardiff

Heart running route - Carmarthen

Heart running route - Llandudno

Heart running route - Newport

Heart running route - Pembrokeshire

Heart running route - Swansea

Heart running route - Wrexham

Mae Rhoi yn Rhedeg yn eich Gwaed

Maen nhw'n dweud nad ydych chi byth yn difaru mynd i redeg, ac rydyn ni'n teimlo’r un peth am roi rhodd o waed – gallai achub bywyd rhywun.

Gwnewch apwyntiad heddiw
Running community urged to donate