DIOLCH

Roedd y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yn gyfnod heriol iawn i Wasanaeth Gwaed Cymru.

DIOLCH

Roedd y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yn gyfnod heriol iawn i Wasanaeth Gwaed Cymru. O ganlyniad i gyfuniad o’r tywydd garw ac annwyd a ffliw, lleihawyd ein cyflenwadau gwaed yn ddifrifol ac nid oedd yn bosibl i ni gasglu’r rhoddion sydd eu hangen bob dydd i gyflenwi ein hysbytai yng Nghymru.

Yn ystod y cyfnod hwn, roedd diffyg o 1,000 o roddion ac er mwyn i Wasanaeth Gwaed Cymru barhau i gyflenwi ysbytai â’r cynhyrchion gwaed roeddynt eu hangen, roedd yn hanfodol ein bod yn apelio’n daer am roddwyr gwaed i roi rhodd i achub bywydau.

Roedd y gefnogaeth i’r apêl yn anhygoel a rhoddwyd hwb i’n gobeithion a’n cyflenwadau gwaed wrth i roddwyr rheolaidd, rhoddwyr oedd wedi rhoi’r gorau i roi a rhoddwyr newydd oll roi gwaed.

Fodd bynnag, yn ystod y cyfnod hwn roedd ein clinigau rhoi gwaed yn brysur dros ben a phrofodd llawer o’n rhoddwyr amseroedd aros hir ac nid oedd rhai ohonynt yn gallu aros.

Hoffwn ymddiheuro am unrhyw oedi. Rwy’n deall pa mor werthfawr yw eich amser ac yn gwerthfawrogi eich ymdrechion i’n cefnogi yn ystod cyfnod anodd.

Yn bwysicaf oll, hoffwn achub ar y cyfle hwn i’ch atgoffa pa mor bwysig rydych chi i gleifion yng Nghymru – Ni allwn gyflenwi ein hysbytai hebddoch CHI!

Mae’n falch gennyf ddweud bod cyflenwadau gwaed yng Nghymru bellach wedi cyrraedd lefelau iach eto diolch i’ch haelioni anhygoel chi, ein rhoddwyr.

Diolch unwaith eto!