Diolch i’r holl bobl sydd wedi fy helpu!

Ganwyd fy merch brydferth Ava Seren Jenkins ar 4 Gorffennaf 2013. Cafodd Ava ei hanfon i’r uned Gofal Arbennig gan ei bod wyth wythnos yn gynnar.

Roeddwn yn colli llawer o waed ac aethpwyd â mi ar frys i’r theatr. Yn anffodus, roedd cymhlethdodau ac roedd y llawfeddygon yn ceisio rheoli’r gwaedu. Roeddwn angen sawl trallwysiad gwaed.

Rwyf yn falch o ddweud, ar ôl ychydig o flynyddoedd anodd, fy mod wedi gwella’n llwyr erbyn hyn. Heb y gwaed hwn, rwy’n credu y byddai’r stori hon yn wahanol i mi a fy nheulu. Hoffwn ddiolch i’r holl bobl a achubodd fy mywyd; byddaf yn trysori’r teimlad hwnnw am byth.

Llawer o ddiolch gan Siân yn y Drenewydd