Dug Caergrawnt yn gwobrwyo Cath O’Brien MBE

Mae Dug Caergrawnt wedi dyfarnu MBE i gyn-Gyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru, Cath O’Brien am ei gwasanaethau i Wasanaeth Gwaed Cymru a Therapi Celloedd a Genynnau yng Nghymru.

Ymunodd Cath, sydd yn fferyllydd yn ôl proffesiwn, â Gwasanaeth Gwaed Cymru yn 2013, ac arweiniodd y sefydliad drwy nifer o raglenni newid mawr, gan gynnwys trosglwyddo gwasanaethau yng ngogledd Cymru o’r gwasanaeth yn Lloegr i ffurfio gwasanaeth gwaed cenedlaethol i Gymru.

Cyn cychwyn yn ei rôl newydd fel Prif Swyddog Gweithredu dros dro Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, bu Cath yn arwain y gwaith o ddatblygu’r Datganiad o Fwriad ar gyfer Therapïau Uwch ar ran Llywodraeth Cymru. Roedd y ddogfen hon yn amlinellu’r camau gweithredu strategol sydd eu hangen i alluogi Cymru i fabwysiadu’r therapïau newydd hyn, gan gynnwys therapïau celloedd a genynnau, ac ar yr un pryd, yn sicrhau bod Cymru’n cael ei chydnabod fel lle deniadol i ddatblygu’r therapïau a’r gwasanaethau cysylltiedig hyn.

Ar ôl casglu’r wobr ym Mhalas Buckingham, meddai Cath:

“Pleser o’r mwyaf ydy casglu’r wobr hon sy’n cydnabod y gwaith sydd wedi cael ei wneud yng Ngwasanaeth Gwaed Cymru. Dros y blynyddoedd, mae’r staff wedi dangos eu hymroddiad i ddarparu gwasanaeth y gall cleifion a rhoddwyr fod yn falch iawn ohono.

“Ni fyddai’r llawer o’r gwaith hwn wedi bod yn bosibl heb gydweithrediad ar draws nifer o sefydliadau, fel Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre a Grŵp Diddordeb Arbennig Therapi Celloedd a Genynnau Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru.”

Meddai Cadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, Donna Mead:

“Mae ymrwymiad Cath i Wasanaeth Gwaed Cymru ac yn fwy diweddar i Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre a Chanolfan Ganser Felindre wedi bod heb ei ail. Hoffwn ei llongyfarch ar ei gwor haeddianol ar ran pawb yn yr Ymddiriedolaeth.”

Dathlodd Cath y wobr gyda naw o gydweithwyr eraill GIG Cymru.

Meddai’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething:

“Mae’r gwaith sydd wedi cael ei gyflawni gan y Gwasanaeth Gwaed Cymru diolch i Cath O’Brien a’i thîm, nid yn unig wedi darparu gwasanaeth y gallwn fod yn falch ohono yng Nghymru, ond yn un sydd bellach yn cael ei gydnabod ar raddfa ryngwladol.

“Rwy’n hapus dros ben bod gwaith Cath wedi cael ei gydnabod ar y cyd â naw o gydweithwyr eraill o GIG Cymru a’r sector gofal cymdeithasol yng Nghymru.”