Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn troi’n ‘goch’ yn y Senedd

Caiff Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd ei ddathlu gan wasanaethau gwaed ledled y byd ac mae’n cael ei gynnal bob blwyddyn ar 14eg Mehefin. Mae arwyddocâd arbennig i’r dyddiad hwn, sef pen-blwydd Karl Landsteiner, enillydd y Wobr Nobel yn 1930, a ddarganfu’r.

I nodi’r achlysur, daeth Aelodau Cynulliad o bob plaid ynghyd yn adeilad y Senedd i ddangos eu cefnogaeth drwy wisgo coch er mwyn anrhydeddu rhoddwyr gwaed a phlatennau yng Nghymru.