Gwasanaeth Gwaed Cymru yn ‘Paentio’r Byd yn Goch’!

Er mwyn codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd rhoi gwaed yn rheolaidd, gofynnodd Sefydliad Iechyd y Byd am help gwasanaethau gwaed ledled y byd i ‘Baentio’r Byd yn Goch’.

Dewisodd Gwasanaeth Gwaed Cymru dirnod enwog yng nghanol Bae Caerdydd i’w ‘baentio’ yn goch ac am un noson yn unig, disgleiriodd adeilad eiconig Canolfan Mileniwm Cymru yn goch er mwyn anrhydeddu Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd 2011.

Y thema ryngwladol ar gyfer Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd 2011 yw “Mwy o waed. Mwy o fywyd.” Mae’r thema hon yn pwysleisio bod mawr angen i fwy o bobl o gwmpas y byd achub bywydau drwy wirfoddoli i roi gwaed yn rheolaidd.