Undeb Rygbi Cymru yn codi baner ar gyfer Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd

Dathlodd gwledydd ledled y byd Ddiwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd drwy gynnal digwyddiadau er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r angen am waed a chynnyrch gwaed diogel ac er mwyn anrhydeddu a diolch i’r miliynau o roddwyr gwirfoddol di-dâl am eu rhodd o waed sy’n ac

Rhoddodd Stephen Jones, Paul James ac Alun-Wyn Jones o garfan genedlaethol Undeb Rygbi Cymru o’u hamser hyfforddi ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd i godi baner goch i ddangos eu cefnogaeth i Ddiwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd.