Mae’r mamau hyn yma heddiw diolch i roddwyr gwaed – Stori Julie

Mae cartref y teulu Rees yn un prysur, cynnes ac yn llawn cariad.

Mae’r mab ieuengaf Dafydd, sy’n 11 oed, yn bloeddio alaw ar ei drombôn, mae dad, Martyn, yn casglu citiau pêl-droed mwdlyd i’r fasged olchi ac mae mam, Julie wedi’i hamgylchynu gan binnau ac edafedd wrth iddi greu gwisg arall ar gyfer y llwyfan i’w mab sydd wrth ei fodd â drama. Dyma ddarlun o deulu prysur!

Roedd angen sawl trallwysiad ar Julie yn dilyn genedigaeth ei mab cyntaf 20 mlynedd yn ôl ac yna eto pan gafodd ei mab ieuengaf, Dafydd, ei eni’n gynnar.

“Heb roddwyr gwaed ni fyddwn i yma i weld fy 3 phlentyn yn tyfu i fyny, na dathlu eu holl orchestion.”

“Diolch o galon i’r holl roddwyr gwaed! Efallai ei fod yn ymddangos yn fach ac yn ddi-nod iddyn nhw, ond mae’n rhoi bywyd i bobl fel ni.”