Mae’r mamau hyn yma heddiw diolch i roddwyr gwaed – Stori Sophie

Mae’r teulu Nott yn helpu Gwasanaeth Gwaed Cymru i alw ar Dadau i dorchi eu llewys a rhoi gwaed!

Profodd Sophie, sy’n fam, gymhlethdodau anghyffredin yn ystod genedigaeth ei merch fach Millie ac o ganlyniad i hynny, roedd angen nifer fawr o drallwysiadau gwaed arni er mwyn ei chadw’n fyw.

“Yn amlwg, doeddwn i ddim yn sylweddoli rhyw lawer beth ddigwyddodd tan wedyn, ond roedd yn gyfnod brawychus i fy ngŵr a oedd bron â wynebu magu ein mab Hugo a’n babi newydd-anedig ar ei ben ei hun, yn ogystal â cholli ei wraig.”

“Diolch byth, oherwydd y bobl anhygoel a fu mor garedig â rhoi eu gwaed, ynghyd â’r gofal rhagorol a gefais yn Ysbyty Brenhinol Gwent, llwyddais i wella’n llwyr. I’r rhoddwyr – diolch. Nid yn unig y gwnaethoch helpu i achub bywyd, gwnaethoch helpu i gadw teulu bach gyda’i gilydd.”