Mae’r mamau hyn yma heddiw diolch i roddwyr gwaed – Stori Tracey

Mae Emily yn 5 oed ac mae’n ferch fach hapus sydd wrth ei bodd yn dawnsio ac yn mynd ar gefn ei beic pinc. Mae’n dwli ar y ffilm Disney ‘Frozen’ ac nid yw ei ffrind anwesol Bed-Ted fyth ymhell o’i hochr.

Ni fyddai Tracey, sy’n fam falch, yma i wylio ei merch yn chwarae a thyfu heb help rhoddwyr gwaed a phlatennau a hoffai ddiolch yn fawr iawn i bob rhoddwr.

Datblygodd Tracey gyn-eclampsia yng nghamau olaf ei beichiogrwydd a bu angen iddi gael toriad cesaraidd brys er mwyn geni Emily yn ddiogel. Er mwyn ei helpu i gael y llawdriniaeth, bu’n rhaid iddi gael sawl trallwysiad gwaed a phlatennau.

“Rhowch waed… gallech achub bywyd. Gwnaethoch achub fy mywyd i.”

“Diolch i chi, rwy’n cael rhoi cwtsh i’m merch fach a’i gweld yn tyfu i fyny. Ni allaf ddiolch digon i chi fyth.”