I Ghana, gan Gymru!

Rhoddodd Gwasanaeth Gwaed Cymru (GGC) gerbyd casglu gwaed i Wasanaethau Trallwyso Gwaed Cenedlaethol Ghana (NBSG) ar Mai 20fed 2014.

Dros y blynyddoedd, mae’r cerbyd casglu gwaed wedi ymweld â nifer o leoliadau ac wedi casglu miloedd o unedau o waed gan roddwyr yng Nghymru.

Dywedodd Dr Stephen Field, Cyfarwyddwr Meddygol GGC

“Rwyf wrth fy modd bod Gwasanaeth Gwaed Cymru yn gallu rhoi cerbyd symudol rhoi gwaed i Wasanaeth Gwaed Cenedlaethol Ghana. Cefais y fraint o ymweld ag Accra yn 2011 i weld y gwaith a wna’r Gwasanaeth Gwaed Cenedlaethol wrth recriwtio rhoddwyr gwirfoddol di-dâl i ddiwallu anghenion cleifion Ghana. Rwy’n siŵr y bydd y cerbyd symudol rhoi gwaed yn helpu i ychwanegu rhagor o amrywiaeth i’r rhaglen casglu gwaed hon.”

Ychwanegodd Justina Ansah, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cenedlaethol Ghana

“Mae mynediad hawdd at safleoedd casglu gwaed yn rhoi cyfle i ddarpar roddwyr cymwys droi ymwybyddiaeth gyhoeddus yn arfer. Bydd rhodd y cerbyd symudol rhoi gwaed felly yn helpu llawer gydag ymateb y cyhoedd i roi gwaed yn wirfoddol, yn enwedig gan fod Ghana yn ail strwythuro ac yn moderneiddio ac ar yr un pryd yn ymdrechu i gyrraedd targed rhoi gwaed sydd 100% yn wirfoddol. Bydd y cerbyd symudol rhoi gwaed yn sicr yn ychwanegu amrywiaeth i’r rhaglen casglu gwaed hwn.

Ar ran Gweinyddiaeth Iechyd Ghana, yr NBSG a’r sawl sy’n cael gwaed a chydrannau gwaed yn Ghana, hoffwn ddiolch yn fawr am y rhodd garedig gan GGC.”

Ffarweliodd staff Gwasanaeth Gwaed Cymru yn Nhonysguboriau â’r hen gerbyd wrth iddo ddechrau ar ei daith i Ghana er mwyn helpu i achub mwy o fywydau byth.