Stori Tracey

Pan oedd Tracey West yn 17 oed, bu’n rhaid iddi gael llawdriniaeth frys i dynnu rhan o’i choluddyn. Yn ystod y llawdriniaeth, a thrwy gydol ei chyfnod yn yr uned gofal dwys, bu’n rhaid i Tracey gael llu o drallwysiadau gwaed.

Mae Tracey wedi gwella’n llawn ers hynny ac wedi priodi ac wedi dod yn rheolwr bwyty.

Pan ymwelodd ein huned symudol â Chanolfan Hamdden Rhyd-y-car ym Merthyr Tudful, eglurodd Tracey i’r staff sut y cafodd ei bywyd ei achub drwy garedigrwydd rhoddwyr gwaed ac y gallent heddiw ddod yn arwr i rywun.

Roedd Tracey mor falch oherwydd daeth wyth aelod o’i thîm, rhoddwyr am y tro cyntaf yn bennaf, i roi gwaed.

Eglurodd Tracey “Mae gwaed nid yn unig yn rhoi budd i’n cyrff ond gallwn ei roi a’i rannu a’r newyddion da yw hyn – ni fyddwn yn gweld ei golli ac nid yw’n costio ceiniog i’w rannu!”