Timau Chwaraeon Prifysgol yn dod at ei gilydd i achub hyd at 300 o fywydau

Yn ddiweddar, torchodd mwy na 100 o fyfyrwyr chwaraeon eu llewys i roi gwaed mewn clinig oedd wedi’i drefnu’n arbennig ar gyfer clybiau chwaraeon ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cafodd y clinig ‘clybiau chwaraeon’ arbennig, a gafodd ei gynnal yng Nghanolfan Gymunedol Cathays, ei drefnu ar gais Clwb Rygbi Dynion Prifysgol Caerdydd, a ymrwymodd i lenwi dros 100 o apwyntiadau gyda help eu cyd-fyfyrwyr.

Ymunodd rhoddwyr o’r Clwb Criced Dynion, y Clwb Rygbi Menywod, y Clwb Hoci Menywod, y Clwb Hoci Dynion, y Clwb Rygbi Menywod a Thîm Pêl-rwyd y Meddygon ä’r clwb rygbi.

Ar ôl annog mwy na 50 o aelodau o’i dîm rygbi i ymuno ag ef i roi gwaed mewn sesiwn yn Cathays y llynedd, roedd y prif arweinydd, Will Bull yn hyderus y gallai gael sbortsmyn o glybiau chwaraeon prifysgolion eraill i ddod yn rhoddwyr.

Meddai Will Bull am y sesiwn: “Roedd y bechgyn a ddaeth i roi gwaed y llynedd wedi cael eu syfrdanu o weld pa mor syml ydy’r broses o roi gwaed, felly eleni, penderfynom alw ar glybiau chwaraeon eraill i ymuno â ni er mwyn iddynt gael profi hyn o lygaid y ffynnon.

“Rydym wedi bod yn codi ymwybyddiaeth o’r sesiwn ar draws ein rhwydwaith o gysylltiadau, ac wedi gweithio’n galed i lenwi’r grid apwyntiadau. Roeddem wrth ein bodd gweld bod cymaint o’n cyd-fyfyrwyr wedi ymateb i’r alwad. ”

O’r 100 o roddwyr a roddodd waed ar y diwrnod, cofrestrodd 40 o roddwyr ar Gofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru hefyd. Cofrestr o wirfoddolwyr ydy Cofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru, sy’n cael ei phori’n ddyddiol i geisio dod o hyd i fêr esgyrn a allai gydweddu ä chleifion sydd angen trawsblaniad mêr esgyrn.

Mynychodd Hugh, myfyriwr Hanes a Swyddog Elusennau Clwb Criced Prifysgol Caerdydd gydag aelodau o’i dîm, a rhoi gwaed am y tro cyntaf: “Rydyn ni’n falch iawn o gefnogi achos mor wych, a chodi ymwybyddiaeth o’r angen am waed. Dyma’r tro cyntaf i bob un ohonom o’r clwb criced roi gwaed, ac rydym yn edrych ymlaen at roi gwaed eto pan fydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn dychwelyd i’r ardal. ”

Gall un rhodd o waed achub hyd at dri bywyd. Gallai’r 100 o roddion a roddwyd gan sbortsmyn Prifysgol Caerdydd yn y sesiwn hon gael effaith bositif ar hyd at 300 o fywydau.

Meddai Jonathan Ellis, cyn fyfyriwr Prifysgol Caerdydd a nawr, Pennaeth Ymgysylltu ä Rhoddwyr yng Ngwasanaeth Gwaed Cymru: “Mae presenoldeb yn ein sesiynau rhoi gwaed ar draws Cymru yn dibynnu ar gael eiriolwyr mewn cymunedau lleol i’n helpu i ledaenu’r gair, ac mae Clwb Rygbi Dynion Caerdydd wedi bod yn help enfawr o ran sicrhau llwyddiant y sesiwn hon.

“Rydym yn ddiolchgar i Will, i aelodau o’i dîm rygbi ac i bawb a fu’n gweithio’n ddiflino i godi ymwybyddiaeth am y sesiwn ac i sicrhau bod ein grid apwyntiadau yn llawn. Rydym yn edrych ymlaen at eu gweld nhw eto yn un o’n clinigau lleol yn Cathays, Neuadd y Ddinas neu yn Tesco Western Avenue (ger Talybont), neu pan fyddwn ni’n ymweld â Phrifysgol Caerdydd nesaf yn 2019. ”

I wneud apwyntiad i roi gwaed, cliciwch yma neu ffoniwch 0800 252 266