Diwrnod Gwaed Cymru 2014!

Diolch o galon i bawb a gymerodd ran yn nathliadau Diwrnod Gwaed Cymru eleni Chwefror 28ain.

Roedd yn ddiwrnod gwych i ddathlu effaith anhygoel rhoddwyr gwaed, platennau a mêr esgyrn ar ein cleifion yng Nghymru. Ni allwn wneud dim heb eich help chi ac rydym mor ddiolchgar am gefnogaeth tîm mor wych o roddwyr sy’n achub bywydau.

Nid yw’n rhy hwyr i fod yn rhan o’r tîm!

Ydych chi erioed wedi ystyried rhoi gwaed?
Heb roi gwaed ers sbel?
Ydych chi’n rhoddwr gwaed rheolaidd a hoffai helpu hyd yn oed yn fwy?

Tecstiwch BLOOD i 61122 – y neges bwysicaf y byddwch yn ei hanfon heddiw o bosibl.