Mae’n bleser gan Wasanaeth Gwaed Cymru gyhoeddi fod Dr Janet Birchall wedi cael ei phenodi fel Cyfarwyddwr Meddygol newydd y gwasanaeth.

Mae gan Janet dros 28 mlynedd o brofiad ym maes trallwyso gwaed, gan gynnwys 14 mlynedd yn gweithio fel Haematolegydd ymgynghorol yng Ngwaed a Thrawsblaniadau’r GIG. Bydd Janet yn cymryd drosodd rôl Dr Stephen Field, sydd wedi ymuno â Gwasanaeth Trallwyso Gwaed Iwerddon.

Yn ddiweddar, mae Janet wedi cadeirio canllawiau Cymdeithas Haematoleg Prydain ar gyfer y defnydd o drallwysiadau platennau, ac ar hyn o bryd, mae hi’n un o’r arweinwyr clinigol (ar gyfer National Comparative Audit), yn y gwaith o archwilio’r defnydd o gelloedd a phlatennau mewn cleifion haematoleg hŷn

Yn ei rôl newydd, bydd Janet yn gyfrifol am ddatblygu tîm o glinigwyr a gwyddonwyr i ddatblygu newidiadau ar draws Gwasanaeth Gwaed Cymru, gan gynnwys rôl newydd y gwasanaeth ym maes meddygaeth aildyfu. Bydd Janet a’i thîm yn gyfrifol am arweinyddiaeth glinigol diogelwch ac ansawdd gwasanaethau, gan gynnwys gweithgarwch ymchwil ac arloesi’r Gwasanaeth Gwaed. Bydd Janet yn ymgymryd â rôl Cyfarwyddwr Meddygol Cynorthwyol Ymddiriedolaeth GIG Felindre hefyd.

Meddai Janet: “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at wneud cyfraniad cadarnhaol mewn sefydliad sydd eisoes yn llwyddiannus iawn.”

Wrth siarad am benodiad Janet, meddai Cath O’Brien, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru: “Mae’n bleser gennym groesawu Janet i’r gwasanaeth. Bydd ei harbenigedd a’i phrofiad yn hanfodol mewn llunio’r amgylchedd clinigol rydym yn gweithredu ynddo, a bydd yn chwarae rhan bwysig iawn mewn cysylltu â’n holl ysbytai ar draws Cymru.

“Rydym yn hyderus y bydd arbenigedd Janet yn sicrhau ein bod yn gwneud cynnydd yn erbyn ein gweledigaeth strategol ar gyfer y dyfodol.”

Bydd Janet yn gyfrifol hefyd am gydlynu’r gwaith o greu Cynllun Iechyd Gwaed newydd ar draws GIG Cymru. Mae’r cynllun yn gosod y cyfeiriad ar gyfer arferion iechyd gwaed a thrallwyso, i sicrhau bod diogelwch ac ansawdd wrth wraidd y gofal ar draws GIG Cymru.

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn edrych ymlaen at groesawu Janet i’r tîm yn 2018.